pek plek · verbinden, groeien & bloeien


Pek plek ontwikkelt plaatsen waar verschillende vormen van groei en ontwikkeling samengebracht worden. Gericht op de verbinding van mensen onderling en met zichzelf, met de natuur en gezondheid als uitgangspunt.


Wij geloven dat een duurzame toekomst sneller dichterbij komt als er naar het grote geheel gekeken word.  

Op Pek plekken kan geleerd, gewerkt en gespeeld worden, kan biologisch voedsel geoogst worden, krijgt biodiversiteit meer kansen. Hier kan ontmoet worden, zingeving gevonden worden en welzijn op diverse manieren gestimuleerd worden.

pek thema’s 

Door verschillende thema’s te combineren worden krachten versterkt!

Een ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving. Hier kan zingeving gevonden worden, speelt, gewerkt en ontmoet worden. Verschillende lagen uit de samenleving kunnen elkaar leren kennen.

Mensen uit eenzaamheid en isolement halen, of een plek bieden waarbij ze nieuwe kansen op de arbeidsmarkt kunnen creëren.

Biologisch geteelde groenten en fruit dat zelf geoogst mag worden. Gezond, lokaal en lekker!

  • Biologisch
  • permacultuur
  • aquacultuur

Ecologisch arme plekken omvormen tot gebieden die aantrekkelijk zijn voor meer dier- en plantensoorten.

Op een monocultuur grasland is weinig ruimte voor verschillende soorten planten- en dierensoorten.

Percelen kunnen zo omgevormd worden dat er weer ruimte voor biodiversiteit komt. Een thema dat in huidig natuurbehoud veel prioriteit heeft omdat er veel soorten uitsterven vanwege bebouwing, grondgebruik, bemesting en pesticiden.

Door het aanleggen van voedselbossen in permacultuur kunnen we een duurzame voedseldistributie opzetten.

Jong en oud de kans geven te leren over de omgang met de natuur, de voedselketen, de kracht van jezelf en je omgeving. Maar ook de praktische kant: dingen maken, zaaien, oogsten en ervaren. Denk aan workshops, cursussen, buitenlessen voor schoolklassen enz. 

Plaats bieden waar de mentale en fysieke gezondheid verbeterd kan worden.Therapieën, coaching, wandelen, sessies en (groeps-)lessen in de frisse buitenlucht in een stimulerende natuurlijke omgeving.

Door middel van bestaande materialen te hergebruiken nieuwe producten maken.

Oude producten opknappen en weer in gebruik laten nemen.

If you think in terms of a year,
plant a seed;
if in terms of ten years,
plant trees;
if in terms of 100 years,
teach the people.
– Conficius