Visie

 

Een mens voelt zich beter in de natuur, een mens voelt zich beter als deze niet eenzaam is, een mens voelt zich beter als deze gezonde voeding eet, een mens zorgt beter voor zichzelf en zijn omgeving als deze zich beter voelt
Kortom, het menselijk welzijn en het welzijn van zijn omgeving, de natuur en de aarde staan dus in directe verbinding met elkaar. Dit is het uitgangspunt van stichting pek plek.

Doel


De maatschappij staat voor grote uitdagingen zowel op het gebied van natuur en klimaat als op sociaal-maatschappelijk vlak. Ons steeds voller wordende land vraagt om nieuwe inzichten en oplossingen om zowel mens als natuur een plek te bieden. Stichting PEK plek wil oplossingen voor de diverse vraagstukken bij elkaar leggen en deze met elkaar verbinden. 

Wij geloven dat welzijn, sociale cohesie, educatie, verbinding met de natuur, gezond voedsel, biodiversiteit, zingeving en het overstijgen van eigenbelang allemaal met elkaar verbonden zijn. Door deze thema’s samen te brengen willen we zorgen voor een bundeling van krachten die op vele vlakken de balans terug kan brengen die een moderne maatschappij nodig heeft. 

Op PEK-plekken krijgt men de mogelijkheid om weer in contact te komen met de natuur, zichzelf en elkaar. Als deze krachten opnieuw ontdekt worden staat ons een prachtige toekomst te wachten, met elkaar en voor elkaar!