Pek plek Melkmeent

Pek plek - Melkmeent

Op deze pagina kunnen de ontwikkelingen van Pek plek in de omgeving van de Hilversumse Meent gevolgd worden. 

Naast het vinden van een geschikte lokatie zijn we vooral bezig met het peilen van de behoefte die de bewoners uit de omgeving hebben en op welke manier we de biodiversiteit van de omgeving het best kunnen vergroten.

De pijlen zijn gericht op de Melkmeent. Een weidse omgeving aan de rand van de wijk die uitstekend geschikt is om plaats te bieden aan een stuk land dat omgevormd kan worden tot een waardevolle plaats voor mens en natuur.

 

Door het aanleggen van een pluktuin of voedselbos waar de omwonenden zelf het voedsel kunnen oogsten word een duurzame voedseldistributie opgezet.
Momenteel word met verschillende ervaren partijen onderzocht op welke duurzame manier dit opgezet kan worden.
Rekeninghoudend met de natte veengrond word momenteel onderzocht wat hier mogelijk is. Denkend aan aquacultuur en permacultuur.

Een plek waar biologisch geteelde groenten en fruit dat voor vast bedrag zelf geoogst mag worden. Gezond, lokaal en lekker!

Op een monocultuur grasland is weinig ruimte voor verschillende soorten planten- en dierensoorten.

Door percelen zo om te vormen dat daar meer ruimte voor komt word de biodiversiteit bevorderd. Een thema dat in huidig natuurbehoud veel prioriteit heeft omdat er veel soorten uitsterven vanwege bebouwing, grondgebruik, bemesting en pesticiden.

Een ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving. Hier kan zingeving gevonden worden, gespeelt, gewerkt en ontmoet worden. 

Ook kan er plaats geboden worden aan (wandel-)coaching of therapeutische sessies.

Jong en oud de kans geven te leren over de omgang met de natuur, de voedselketen, de kracht van jezelf en je omgeving. Maar ook de praktische kant: dingen maken, zaaien, oogsten en ervaren. Denk aan workshops, cursussen, buitenlessen voor schoolklassen enz. 

Ontwikkelplan Pek Plek Melkmeent

Moodboard Pek plek Melkmeent